professional historians australia (south australia)
Home > State treasures > The Burra Jinker (part 2), Burra National Trust

The Burra Jinker (part 2), Burra National Trust

http://www.sahistorians.org.au/175/state-treasures/the-burra-jinker-part-2-burra-national-trust.shtml